Nærværende sundheds-blog, og dennes indhold(hvor ingen anden kilde-information er oplyst), er mine personlige holdninger, og herfra vil jeg videreformidle sundheds-fremmende budskaber til omverden til gavn for omverden og folke-sundheden.

Jeg arbejder altid med udgangspunkt i følgende grundsætning:

Fravær af sygdom medfører opretholdelse af funktions-evne, hvilket igen medfører maksimal livskvalitet.

Tab af funktions-evne er lige med tab af livs-kvalitet.

Jeg tænker i denne sammenhæng især på tab af funktions-evne som følgevirkning af det moderne samfunds indretning, og disse moderne, skadelige adfærds-mønstre skal modvirkes.

Behandling i moderne medicin(skyldes primært samfundets indretning med sygesystemets fokus på symptomer som er påvirket af medicinal-industrien)medfører sjældent oprigtig helbredelse, da fokus er på symptomerne(livsvarig medicinering er mere profit-orienteret) ikke på årsagen/årsagerne.

Bloggens emner omhandler primært ernæring og træning, men emner som mental sundhed og personlig vækst er også centrale emner som vil medføre at den enkelte borger bliver i stand til at tilbageerobre frihed og kontrol med egen sundhed og dermed liv.

Grundsætningen i min personlige formåls-beskrivelse, er, at vi bør efterstræbe at forebygge enhver form for sygdom og funktions-nedsættelse ved at prioritere indtag af økologisk basis-ernæring(+ernærings-tilskud), fysisk aktivitet, optimale søvn-vaner, opretholdelse af mental balance og ved eliminering af den toksiske belastning(kemikalier & tilsætningsstoffer)på organismen.

Ved at fokusere på forebyggende initiativer vil behovet for sygesystemets behandlings-metoder med indtag af medicin, vacciner, operative indgreb(kan dog være en nødvendighed) og andre langt mere vidtgående behandlings-metoder(eksempelvis omfattende operationer og cancer-behandling) begrænses til et absolut minimum.

Jeg er opmærksom på, at der findes mennesker med sjældne diagnoser, og at disse personer på grund af medfødte genetiske defekter, enzymatiske udfordringer og reduceret/mangelfuld optagelse af vitale nærings-stoffer, kan have et behov for at få tilført medicinske præparater dagligt i forhold til den nuværende tilgængelige evidens baserede forskning, men denne gruppe af mennesker er meget fåtallig.

Jeg er bestemt ikke tilhænger af det nuværende offentlige sundheds-system(måske vi burde omdøbe det til syge-systemet?) og fødevare-industrien, og jeg er af den overbevisning, at vi med den nuværende kurs ikke gavner folkesundheden.

Jeg er ikke forsker-uddannet, men jeg har spenderet mange hundrede timer på at læse og fordybe mig i faglitteratur af dansk og udenlandsk oprindelse i løbet af de seneste fem-seks år, men især efter min cancer-diagnose.

Jeg benytter min fornuft og min erfaring, når jeg fordyber mig i emner omhandlende relativ sundheds-risiko>

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *