Fakta om sundhedsvæsenet – sundhedsvæsenet i tal

Hvor mange danskere er hvert år i kontakt med sundhedsvæsenet?

Hvor mange sengepladser råder sygehusene over?

Hvad koster det?

Se tallene for sundhedsvæsenets aktivitet, kapacitet og udgifter herunder.

Aktivitet

95 ud af 100 danskere er hvert år i kontakt med sundhedsvæsenet enten via sygehuset, egen læge, speciallæger eller tandlæger.

2,6 millioner danskere behandles hvert år på et somatisk sygehus og herudover er 120.000 patienter i psykiatrisk behandling.

1,1 millioner indlæggelser er der hvert år på de somatiske sygehuse – og ca. 50.000 indlæggelser er der på de psykiatriske sygehuse.

Der foretages hvert år 11,5 millioner ambulante somatiske behandlinger på de danske sygehuse.

Derudover er der 1,1 million ambulante besøg på psykiatriske sygehuse.

Aktiviteten er steget med cirka 30 procent mellem 2006 og 2012.

Der blev gennemført 1,3 millioner operationer i 2012 – det er 150.000 flere operationer end i 2007.

Der er årligt 40,5 millioner kontakter hos alment praktiserende læger og 11,5 millioner besøg hos privat praktiserende speciallæger.

I 2012 blev 30 procent af patienterne, der modtog behandling i almen praksis, ikke behandlet mv. andre steder i det regionale sundhedsvæsen.

Kapacitet

Vi har i Danmark 54 offentlige sygehuse.

Der arbejder 107.078 fuldtidsansatte på de offentlige sygehuse.

Fordelingen af de fuldtidsansatte:

14 procent læger.

33 procent sygeplejersker.

10 procent plejepersonale (sosu’er mv.).

13 procent andet sundhedsfagligt personale.

30 procent øvrigt personale, herunder blandt andet psykologer, administrativt personale, rengøring, teknisk personale m.v.

3.510 alment praktiserende læger og 901 speciallæger har overenskomst med regionerne.

Udgifter

Det danske sundhedsvæsen koster årligt ca. 103 milliarder kr, hvilket svarer til ca. 18.500 kroner pr. dansker pr. år.

Udgifterne er fordelt således:

Sygehusområdet: 80 procent af udgifterne, hvilket svarer til ca. 82 milliarder kr.

Praksissektoren: 15 procent af udgifterne, hvilket svarer til ca. 15 milliarder kr.

Medicintilskud: 5 procent af udgifterne, hvilket svarer til ca. 5,5 milliarder kr.

Udgifterne er stigende

Udgifter til det danske sundhedsvæsen er på 12 år, fra år 2000 til år 2013, steget med 30 milliarder kroner eller ca. 43 procent.

Produktiviteten er stigende

Der har været en vækst i produktiviteten på 15,3 procent fra år 2006 til år 2012.

Lave administrationsudgifter

Udgifterne til administration af sundhedsvæsenet og de øvrige regionale opgaver udgør blot 4,3 procent af den samlede omsætning.

Det er meget lavt, også i internationale sammenhænge.

Kilde-information:

Fakta og nøgletal – udvalgte fakta og økonomiske nøgletal på det regionale område

Senest opdateret 03-06-2015 af Lars Herning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *