Oprettet af JCH fre, april 11, 2014 23:58:53

Dagens træning havde følgende indhold:

Vores fælles-træning(min kone og jeg) sidste fredag var en stor succes, så vi aftalte at træne sammen igen denne fredag eftermiddag.

Jeg træner normalt squat m. høj intensitet om fredagen, men de seneste ti dage har været aldeles udmattende, så jeg prioriterer i stedet teknisk træning/bio-mekanik i squat/dødløft fra platform m. meget lav belastning men m. høj volumen for optimering af insulin-følsomheden og forhøjet efterforbrændings-effekt.

Det er en sand fornøjelse at træne sammen, og derigennem videreformidle motivation og inspiration.

Man skal erindre, at det man gør i dag(sundhedsfremmende ernæring/træning/positiv livsindstilling), er en sundheds-investering i sit fremtidige jeg, hvilket mange desværre ikke tænker på eller prioriterer.

Opnår man at implementere ovenstående, kommer man kun yderst sjældent ud af den sundhedsfremmende kurs i tilværelsen.

I sidste ende handler det om kontinuerlig livs-kvalitet og om en maksimal opretholdelse af funktions-evnen.

Anne gennemfører de samme tre øvelser som sidste fredag, altså squat, step m. ekstra vægt og dødløft fra 5 cm platform.

Anne gennemfører seks runder(20-15-10-8-5-3 repetitioner) og jeg gennemfører syv(25-20-15-10-8-5-3 repetitioner), da jeg ikke træner step m. belastning i dag.

Anne varmer op på motionscykel, 5 min., niveau 1.

Jeg opstiller udstyret og klargør stænger og belastningstrin.

Anne igangsætter vægttræningen, og jeg hopper på cyklen for at varme op.

Jeg cykler ligeledes i 5 min. m. belastningstrin 2-3-4.

Squat, først et sæt m. kropsvægt x 25 repetitioner m. fodtøj.

Derefter 30 kg x 25 reps., 30 kg x 20 reps. og 30 kg x 15 repetitioner u. fodtøj m. 1 cm forhøjning.

Jeg øger til 40 kg. 40 kg x 10 reps., 40 kg x 8 reps., 40 kg x 5 reps. og sluttelig 3 repetitioner m. 40 kg u. fodtøj m. 1 cm forhøjning.

I løbet af sættene m. 40 kg er hovedmålsætningen at komme under parallel m. optimal bio-mekanik, hvilket forløber særdeles opløftende!

Kun Anne benytter step-bænken i dag, lav position, ekstra belastning på stang 20 kg, 1 min. x seks runder.

Hun giver den virkelig gas i dag, hvilket altid er en fornøjelse at se!

Dødløft, konventionel, 5 cm platform, 50 kg x 25 repetitioner, 50 x 20, 50 x 15, 60 x 10, 60 x 8, 60 x 5 repetitioner og sluttelig 3 repetitioner m. 60 kg.

Ingen planlagt hvile, altså ingen RI.

Anne gennemfører sine stationer/øvelser x seks runder på 25 minutter.

Jeg gennemfører mine to stationer/øvelser x syv runder på 24 minutter.

Derefter udstrækning, oprydning/nedkøling/gåtur.

Udmattelsesgrad: 8.

Må I alle opleve en mindeværdig weekend, og en række enestående helligdage!

De venligste sundheds-hilsener –

Jon, JCH Ernæring & Træning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *