Ozempic: Miracle Weight Loss Drug Or A Secret Killer? – Johann Hari

Read More

Din blodprøve er fin. Så hvad er problemet? Er du lidt hypokonder?

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/kommentarer/3733-din-blodprove-er-fin-sa-hvad-er-problemet-er-du-en-smule-hypokonder.html

Read More

Inflammation linked to thyroid dysfunction in psoriasis patients

https://medicalxpress.com/news/2019-12-inflammation-linked-thyroid-dysfunction-psoriasis.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter

Read More

Older adults with hypothyroidism face elevated risk of death

https://medicalxpress.com/news/2019-12-older-adults-hypothyroidism-elevated-death.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter

Read More
Hent Flere