Træningsdagbogens formål & anvendelse

Oprettet af JCH man, august 06, 2012 14:25:33 Træningsdagbogen er oprettet for at opildne og motivere den enkelte motionist/atlet til vedholdenhed, så vi hver især, når vore kortsigtede og langsigtede målsætninger. Det tager ofte tid, før man ser og mærker fremskridt, og i denne fase er det af overordentlig stor vigtighed at fastholde træningen, og vedblive med at sove/hvile tilstrækkeligt og spise den nødvendige basis-ernæring. Det er her den kollektive opbakning fra træningsdagbogen skal være…

Read More