Jeg har været med til at etablere Global Balance, som er et informations-projekt med særlig fokus på oplysning af menneskeheden om vigtigheden af at reducere forbruget af giftige stoffer til et absolut minimum.

Min primære funktion er at være sundheds-ambassadør og hovedansvarlig for vores oplysnings-kampagne.

I fremtiden vil man kunne følge vores aktiviteter på hjemmesiden globalbalance.dk, som er vores elektroniske platform for den danske befolkning og det øvrige Skandinavien.

Vores hjemmeside til den øvrige verden er global-balance.com.

Den primære årsag til mit engagement er at udbrede kendskabet til de mange sundheds-fordele man opnår, når man indtager økologisk/bio-dynamisk dyrkede føde-emner.

Jeg holder oplæg og foredrag om sundheds-gevinsterne ved at fokusere på økologiske og bio-dynamiske dyrknings-principper i stedet for pesticid-afhængige afgrøder.

Jeg er modstander af GMO-afgrøder(Gen-Modificerede-Organismer) og de tilhørende sprøjtemidler.

Jeg føler mig forpligtet til, på vegne af samtlige levende organismer, at deltage aktivt i processen med at udbrede kendskabet til økologi og bio-dynamik.

De bio-dynamiske dyrknings-principper er de mest restriktive(i forhold til anvendelse af kemikalier), og jeg imødeser en fremtid, hvor de bio-dynamiske fødevarer overtager en stor del af markedet.

Mit primære fokus-punkt i denne overgangs-fase, er, at samtlige levende organismer, især børn, skal udsættes for så få tilsætnings-stoffer og kemikalier som det er muligt.

Må samtlige levende organismer opleve global balance i en nær fremtid!

Mange økologiske- og biodynamiske sundheds-hilsener –

Jon Ch. Henningsen,
Sundheds-ambassadør og informations-ansvarlig for Global Balance