Sundheds-bloggens indhold & hensigt

Nærværende sundheds-blog, og dennes indhold(hvor ingen anden kilde-information er oplyst), er mine personlige holdninger, og herfra vil jeg videreformidle sundheds-fremmende budskaber til omverden til gavn for omverden og folke-sundheden. Jeg arbejder altid med udgangspunkt i følgende grundsætning: Fravær af sygdom medfører opretholdelse af funktions-evne, hvilket igen medfører maksimal livskvalitet. Tab af funktions-evne er lige med tab af livs-kvalitet. Jeg tænker i denne sammenhæng især på tab af funktions-evne som følgevirkning af det moderne samfunds indretning,…

Read More