Flere skrøbelige ældre kan klare kræftbehandling, hvis de får hjælp til deres problemer

https://www.cancer.dk/nyheder/flere-skroebelige-aeldre-kan-klare-kraeftbehandling-hvis-de-faar-hjaelp-til-deres-problemer/?utm_campaign=kr%C3%A6ftens%20bek%C3%A6mpelse%20uddeler%20100%20mio.%20kr.%20til%20kr%C3%A6ftforskning&utm_medium=email&utm_source=Newsletter

Read More

Periodized Resistance Training With and Without Functional Training Improves Functional Capacity, Balance, and Strength in Parkinson’s Disease

https://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/9000/Periodized_Resistance_Training_With_and_Without.93996.aspx

Read More
Hent Flere