Childhood obesity linked to poor heart health signs at 11-12 years

https://medicalxpress.com/news/2020-07-childhood-obesity-linked-poor-heart.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter

Read More

Læger forlader arbejdsgruppe om fedme i protest: “Anbefalinger kan forværre problemer”

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/3481-laeger-forlader-arbejdsgruppe-om-fedme-i-protest.html

Read More

Tykaktivister vil have, at det hedder *vervægtige, fordi »overvægtig står i modsætning til normalvægtig og reproducerer et hierarki, hvor slanke mennesker er bedre og mere værd end tykke«. Bør vi begynde at skrive *vervægtige frem for overvægtige?

https://da.quora.com/Tykaktivister-vil-have-at-det-hedder-verv%C3%A6gtige-fordi-overv%C3%A6gtig-st%C3%A5r-i-mods%C3%A6tning-til-normalv%C3%A6gtig-og-reproducerer-et-hierarki-hvor-slanke-mennesker-er-bedre-og-mere-v%C3%A6rd-end-tykke

Read More

Hvad tror du årsagen er til at så mange i Danmark er overvægtige? Hvad har ændret sig de sidste 50 år, der har forårsaget denne fedmeepidemi?

https://da.quora.com/Hvad-tror-du-%C3%A5rsagen-er-til-at-s%C3%A5-mange-i-Danmark-er-overv%C3%A6gtige-Hvad-har-%C3%A6ndret-sig-de-sidste-50-%C3%A5r-der-har-for%C3%A5rsaget-denne-fedmeepidemi

Read More
Hent Flere