Jordens befolkningstal topper i 2064 med 9,7 mia. Derfra går det ned ad bakke. 23 lande herunder Spanien og Portugal ​vil opleve en halvering af befolkningen ifølge det anerkendte tidsskrift Lancet. Skal vi til at være bekymret for underbefolkning?

https://da.quora.com/Jordens-befolkningstal-topper-i-2064-med-9-7-mia-Derfra-g%C3%A5r-det-ned-ad-bakke-23-lande-herunder-Spanien-og-Portugal-vil-opleve-en-halvering-af-befolkningen-if%C3%B8lge-det-anerkendte-tidsskrift-Lancet-Skal-vi

Read More

Growing evidence shows endocrine-disrupting chemicals drive obesity, infertility, diabetes

https://www.healio.com/news/endocrinology/20200806/growing-evidence-shows-endocrinedisrupting-chemicals-drive-obesity-infertility-diabetes

Read More

Single Best Exercise For Strength — At Home Or At The Gym

https://medium.com/the-innovation/single-best-exercise-for-strength-at-home-or-at-the-gym-dafe40baa9b4

Read More
Hent Flere