Nye artikler

Information om Jon

Information om Jon

Mit navn er Jon Ch. Henningsen, og jeg er indehaver af JCH Ernæring & Træning. Jeg gennemførte et uddannelses-forløb i sportsernæring i København tilbage i år 2009, og modtog derefter min statslige godkendelse til at drive forretning i sundheds-branchen. Den første årrække i sundheds-branchen handlede meget(for meget) om at prioritere fysisk aktivitet og energi-indtag tilpasset aktivitets-niveau. Ovenstående fokus vil aldrig medføre den maksimalt mulige sundheds-tilstand for det enkelte menneske. I dag inkluderer jeg mange flere emner i mine klient-forløb med stor betydning for helbreds-tilstanden. I dag fokuserer jeg mere på at assistere den enkelte klient ved at anbefale sundheds-fremmende ernæring(økologi), rådgive om indtag af kvalitets-tilskud(efter behov), fysisk aktivitet tilpasset klientens fysiske tilstand og personlige samtaler. Jeg tilbyder også mulighed for at gennemføre individuelle trænings-aftaler på min forretnings-adresse og fælles indkøbsture. Klient-forløb kan være individuelle forløb, samt forløb tilpasset par og familier. Derudover tilbyder jeg emne-specifikke foredrag for skoler, sportsklubber og virksomheder. Jeg vil være aktivt medvirkende til at udbrede anerkendt viden(også kontroversielle emner), om ernæring, tilskud, træning og psykologisk balance, og disse emners betydning for det enkelte menneskes sundhed og livskvalitet. Besøg min sundheds-blog for at læse den nyeste artikel, eller fordyb dig i de mange spændende emner i artikel-arkivet. Til orientering om sociale medier: Jeg benytter forretningens Facebook-side, når jeg deler artikler skrevet på dansk. Når jeg deler interessante artikler på engelsk anvender jeg Twitter, Pinterest og Google+. Jeg ønsker jer alt det bedste i tilværelsen! Mange økologiske sundheds-hilsener - Jon, JCH Ernæring & Træning

Motivation & Ordsprog

Motivation & Ordsprog

Udnyt din tid optimalt ved at prioritere samvær med positive mennesker!

Visdom om Livet

Visdom om Livet

Om fejltagelser og om at udvise eftertænksomhed, så man kan komme videre.

Eftertænksomhed & Selvfordybelse

Eftertænksomhed & Selvfordybelse

Om at udvise respekt for alt levende, om at bidrage og dermed gøre sig fortjent til at være del af et harmonisk fællesskab.

Lys & Skygge

Lys & Skygge

Om at udvise oprigtig dedikation og vedholdenhed, så livets indhold trækkes i den retning, du selv ønsker.

Om at leve i nutiden

Om at leve i nutiden

Jeg har mange favorit-udtalelser om livs-visdom, men denne udtalelse af Dalai Lama har en ganske særlig betydning for mig. Langt størstedelen af mine dage(indtil cancer-diagnosen) forløb netop som Dalai Lama beskriver i teksten. Hvad undrer dig(Dalai Lama) mest i forhold til menneskeheden? Mennesket selv. Fordi mennesket ofrer sit helbred for penge. Derefter ofrer mennesket penge for at få helbredet tilbage. Mennesket er så nervøst og anspændt over hvad fremtiden bringer, at mennesket glemmer at leve i og værdsætte nutiden. Slut-resultatet: Mennesket lever hverken i nutiden eller i fremtiden, mennesket lever som om døden aldrig indtræffer, og sluttelig dør mennesket så uden rigtig at have levet. Denne opsummering af det moderne menneskes livsstil bør være obligatorisk lærdom i et hvert hjem. Først efter adskillige gennemlæsninger kunne jeg oprigtigt absorbere visdommen. Dette medførte en spirituel opvågnen, som har medvirket til, at jeg hver dag udviser ægte taknemlighed og ydmyghed. Jeg efterstræber, at mine handlinger har et bidragende formål, således verdens ressource-pulje beriges. Det sværeste, men også det vigtigste, er at blive i stand til at tilgive sig selv. Ved at omfavne og imødekomme ovenstående livs-visdom, kan jeg efterstræbe at være den bedste udgave af mig selv hver eneste dag. Hvor er du på vej hen i livet? Hvad vil du huskes for?

Sygdoms-systemets Kredsløb

Sygdoms-systemets Kredsløb

Kemikalier i vand, på fødevarer og i miljøet generelt, som allerede påvirker dit DNA inden du bliver født -> Fabriks-fremstillet non-food uden næringsværdi indtages i en årrække-> Behandling af symptomer i stedet for årsag -> Kemisk behandling når du endelig bliver syg -> Organismens immun-funktion svækkes -> Død.

Selvopfattelse & Balance

Selvopfattelse & Balance

Når du oprigtigt har lært at elske dig selv, så kan du oprigtigt være dig selv - uanset situation og omstændighed.

Natur-medicin var og er grundlaget for al anden medicin

Natur-medicin var og er grundlaget for al anden medicin

Natur-medicin, som har været anvendt i årtusinder, og som har dannet grundlag for al anden medicin, bliver i dag, af den konventionelle verden, kaldet alternativ medicin. Betegnelsen blev i årtier anvendt som en nedsættende kategorisering af alt andet end konventionel medicin. Denne nedsættende betydning er heldigvis i opløsning, og mange personer har siden årtusind-skiftet, i større og større omfang inddraget og omfavnet natur-medicin i deres behandlings-forløb af mange forskelligartede sundheds-udfordringer.